27-02-2018

15% nuolaida spaudai ant palapini?!

15% nuolaida spaudai ant palapini?!

Mes sumažinome spaudos ant Mitko palapini? kainas net 15%. Užsakymas per 7 dienas nuo kainos pasi?lymo pateikimo!
 

SĄLYGOS:

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

§ 1 Šios sąlygos aprašo „First minute“  taisykles, toliau aprašomas kaip akcija.
§ 2 Akcijos vykdytojas: MITKO sp. z o.o. Adresas:  44 - 304 Wodzislaw Slaski, Osiedle 1 May 16G, Lenkija, toliau "Vykdytojas".
§ 3 Akcija galioja nuo 23.2.2018 iki 31.3.2018.
 

II. DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS
§ 4
1) Ši akcija yra skirta:
- visiems fiziniams asmenims, išskyrus ?mon?s darbuotojus ir j? šeimos narius;
- visiems juridiniams asmenims;
- Akcijos metu, gamintojas taiko 15% nuolaidą reklaminiai spaudai ant greito surinkimo, žvaigžd?s formos ir Dome palapin?. Akcija galioja tiek šilkografinei, tiek sublimacinei spaudai. 
- pasi?lymas galioja tik tokiu atveju, jei palapin?s užsakymas pateikiamas per 7 dienas po komercinio pasi?lymo pateikimo iš Vykdytojo;
- Nuolaidos nesumuojamos. 
- bendrosios užsakymo pateikimo ir vykdymo sąlygos aprašytos čia: http://www.mitko.lt/spaudos-informacija
 

III. SKUND? NAGRIN?JIMAS
§ 5
1. Bet kurios pretenzijos, tur?t? b?ti pateikiamos vykdytojui raštu iki 7.4.2018.
2. Vykdytojas per trisdešimt (30) dien? nuo skundo gavimo svarsto pateiktą prašymą ir raštu informuoja praneš?ją.
3. Tais atvejais, kai akcijos dalyvis nesutinka su Vykdytojo sprendimu, tolesni ginčai nagrin?jami remiantis bendrosiomis sąlygomis.