25-10-2017

Reklamos spauda ant stogo briaun? ? tik 1 EUR.

Reklamos spauda ant stogo briaun? ? tik 1 EUR.

Jei planuojate ?sigyti greito surinkimo palapinę dabar, turime Jums ger? žini?. Ruden? ?sigysite palapinę su reklama pigiau. Sumažinome reklamin?s spaudos kainą. Dabar reklamos spauda ant 4 stogo briaun? kainuoja tik 1 EUR. Užsakymas per 7 dienas nuo kainos pasi?lymo pateikimo!
 

Sąlygos:

I. GENERAL TERMS (Bendrosios sąlygos)

§ 1 Šios sąlygos aprašo „Rudens kain? sumažinimo“  taisykles, toliau aprašomas kaip akcija.
§ 2 Akcijos vykdytojas: MITKO sp. z o.o. Adresas:  44 - 304 Wodzislaw Slaski, Osiedle 1 May 16G, Lenkija, toliau "Vykdytojas".
§ 3 Akcija galioja nuo 2017.10.11 iki 2017.12.31 


II. Dalyvavimo akcijoje sąlygos

§ 4
1) Ši akcija yra skirta:
- visiems fiziniams asmenims, išskyrus ?mon?s darbuotojus ir j? šeimos narius;
- visiems juridiniams asmenims;
- akcijos metu vykdytojas ?sipareigoja už 1 EUR atspausdinti reklamą ant 4 palapin?s stogo juost?;
- pasi?lymas galioja tik tokiu atveju, jei palapin?s užsakymas pateikiamas per 7 dienas po komercinio pasi?lymo pateikimo iš Vykdytojo;
- bendrosios užsakymo pateikimo ir vykdymo sąlygos aprašytos čia: http://www.mitko.lt/spaudos-informacija


III. Skund? nagrin?jimas

§ 5
1. Bet kurios pretenzijos, tur?t? b?ti pateikiamos vykdytojui raštu iki 2018 01 07.
2. Vykdytojas per trisdešimt (30) dien? nuo skundo gavimo svarsto pateiktą prašymą ir raštu informuoja praneš?ją.
3. Tais atvejais, kai akcijos dalyvis nesutinka su Vykdytojo sprendimu, tolesni ginčai nagrin?jami remiantis bendrosiomis sąlygomis.